Gå til hovedindhold

Om at være medlem

Indmeldelse
Online-tilmelding via www.aabenraamusikskole.dk

Øvetidspunkt
Undervisningen foregår på Kongehøjskolen i Aabenraa og på Aabenraa Musikskole. Begynderne øver hver torsdag kl. 17.45 – 18.45. Det store orkester øver umiddelbart efter kl. 19.00 – 21.00.
Undervisningen følger skoleåret, og orkesteret har normalt fri på skolernes feriedage.

Øvning
At beherske et instrument kræver øvelse, og det er ikke nok, at du kun deltager i prøverne i forskolen.
Det er også nødvendigt, at du øver lidt derhjemme (helst hver dag) for at opnå et tilfredsstillende niveau
og dermed en større spilleglæde.

Mødepligt
Det er meget vigtigt, at du møder op hver gang i såvel forskolen som det store orkester. Dine forældre
bør derfor hjælpe til med, at mødetiderne overholdes, så din øvning bliver målrettet, og du ikke kommer
bagud. Gyldig grund til fravær er som i skolen, f.eks. sygdom, og der skal sendes afbud til din underviser
og orkesterlederen.

Betaling
Opkrævning for deltagelse i Aabenraa Blæserne sørger Aabenraa Musikskole for via dine forældres e-boks. 
Når du får din uniform, betaler du for at låne den.
Det koster i øjeblikket 500 kr. pr. år. Der må påregnes beskedne udgifter til rejser og transport.

Aabenraa Blæsernes venner
Skoleorkesterets støtteforening gør et KÆMPE arbejde for orkesteret. Mange af de aktiviteter, der er
mulige udover torsdagsøvningen, kan vi takke Vennerne for. Vi forventer derfor, at mindst et familiemedlem tegner medlemskab af støtteforeningen. Kontingentet er 100 kr. pr. år. Girokort bliver sendt til
hjemmet efter indmeldelse af barnet.

Instrument
Hvis du ikke selv medbringer instrument (evt. fra musikskolen), kan instrumentet lånes af orkesteret.
Instrumenter er meget dyre. Derfor gælder det altid, at låneren (i sidste instans dine forældre) skal yde
erstatning for eventuelle skader, der ikke er opstået ved almindelig brug af instrumentet. Orkesteret tilbyder undervisning i tværfløjte, klarinet, trompet, saxofon, althorn, baryton, euphonium, trombone, tuba og
slagtøj.

Hjerteligt velkommen i Aabenraa Blæserne.